Bezbednost i zdravlje na radu

BZR je integralni informacioni sistem koji omogućuje kompletnu evidenciju podataka iz bezbednosti i zdravlja na radu preduzeća, preduzetnika i agencija. Moguće je voditi do 1000 preduzeća u jedinstvenoj, centralizovanoj bazi podataka. Svako preduzeće može imati do 100 nižih hijerarhijskih poslovnih celina kao što su delovi preduzeća, radne jedinice, organizacione jedinice, odeljenja.

BZR se sastoji iz više programa koji su međusobno povezani i razmenjuju podatke.

Veliki broj izveštaja moguće je dobiti na nivou nižih poslovnih celina preduzeća. Svaki izveštaj moguće je izvesti u neki od popularnih formata kao što su DOC, XLS, PDF, HTML, XML, SDF, CSV, DBF.

Osposobljenost za rad


Program OR omogućuje evidenciju podataka o stručnoj osposobljenosti radnika za bezbedan i zdrav rad. Svi radnici periodično polažu testove za proveru znanja iz osposobljenosti za rad. Testovi za proveru znanja se štampaju prema programu osposobljavanja za rad po grupama poslova i obrazovnim temama.

Osnovne karakteristike:

 • Test pitanja
 • Obrazovne teme
 • Grupe poslova
 • Program osposobljavanja
 • Kartoni o stručnoj osposobljenosti


Ažuriranje obrazovnih tema Ažriranje programa osposobljavanja za rad Ažuriranje kartona o stručnoj osposobljenosti za rad

Radna mesta sa povećanim rizikom


Program RP omogućuje evidenciju radnih mesta sa povećanim rizikom po grupama poslova i opasnostima i štetnostima. Program takođe daje pregled radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Osnovne karakteristike:

 • Opasnosti i štetnosti
 • Mere zaštite
 • Obaveštenja za zaštitu
 • Grupe poslova
 • Normativ radnih mesta sa povećanim rizikom


Ažuriranje normativa radnih mesta sa povećanim rizikom

Lekarski pregledi


Program LP omogućuje unos i štampanje uputa i izveštaja o prethodnim, periodičnim i ciljanim lekarskim pregledima radnika. Program takođe daje preglede i analize sa prikazom dijagrama izvršenih periodičnih lekarskih pregleda po različitim parametrima. Program koristi predefinisani šifarnik bolesti.

Osnovne karakteristike:

 • Grupe bolesti
 • Vrste bolesti
 • Bolesti
 • Zdravstvene sposobnosti
 • Preporuke lekara


Ažuriranje uputa za prethodni lekarski pregled Ažuriranje izveštaja o periodičnim lekarskom pregledu Ažuriranje uputa za ciljani lekarski pregledi Analiza lekarskih pregleda po grupama bolesti

Povrede na radu


Program PR omogućuje unos i štampanje izveštaja o povredama na radu. Program takođe daje preglede i analize sa prikazom dijagrama povreda na radu po različitim parametrima za proizvoljan vremenski period ili po godinama. Program koristi predefinisane šifarnike izvora povreda, uzroka povreda i delova tela.

Osnovne karakteristike:

 • Mesta povreda
 • Izvori povreda
 • Uzroci povreda
 • Delovi tela
 • Težine povreda


Ažuriranje izveštaja o povredi na radu Analiza povreda na radu po godinama starosti Analiza povreda na radu po vrstama delova tela Rekapitulacija povreda na radu

Profesionalna oboljenja


Program PO omogućuje unos i štampanje izveštaja o profesionalnim oboljenjima. Program koristi predefinisani šifarnik profesionalnih oboljenja.

Osnovne karakteristike:

 • Oboljenja
 • Uzroci oboljenja
 • Ishodi oboljenja


Ažuriranje izveštaja o profesionalnom oboljenju

Oboljenja u vezi sa radom


Program RO omogućuje unos i štampanje izveštaja o oboljenjima u vezi sa radom. Program koristi predefinisani šifarnik profesionalnih oboljenja.

Osnovne karakteristike:

 • Oboljenja
 • Uzroci oboljenja
 • Ishodi oboljenja

Radna sredina


Program RS omogućuje evidenciju ispitivanja uslova radne sredine (okoline) po mernim mestima.

Osnovne karakteristike:

 • Buka
 • Vibracije
 • Zračenja
 • Hemijske štetnosti
 • Biološke štetnosti
 • Mikroklima i osvetljenost
 • Opasne materije
 • Radioaktivni izvori zračenja


Ažuriranje merenja buke Ažuriranje merenja hemijskih štetnosti Ažuriranje merenja mikroklime i osvetljenosti Ažuriranje evidencionih listova radioaktivnih izvora zračenja

Uređaji i oruđa za rad


Program UO omogućuje unos i štampanje evidencionih listova uređaja i oruđa za rad. Evidencioni listovi sadrže opšte podatke, tehničke podatke, podatke o dokumentaciji i podatke o periodičnim ispitivanjima.

Osnovne karakteristike:

 • Makaze
 • Prese
 • Dizalice
 • Liftovi
 • Sudovi pod pritiskom


Ažuriranje evidencionih listova makaza Ažuriranje evidencionih listova dizalica Ažuriranje evidencionih listova sudova pod pritiskom

Elektroizolaciona oprema


Program EO omogućuje unos i štampanje evidencionih listova elektroizolacione opreme. Evidencioni listovi sadrže opšte podatke i podatke o periodičnim ispitivanjima.

Osnovne karakteristike:

 • Aparati
 • Rukavice
 • Obuća
 • Prostirke
 • Motke
 • Indikatori napona


Ažuriranje evidencionih listova izolacionih aparata Ažuriranje evidencionih listova elektroizolacionih prostirki Ažuriranje evidencionih listova manipulativnih motki

Sredstva zaštite


Program SZ omogućuje evidenciju kartona o izdatim sredstvima za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu. Sredstva lične zaštite se izdaju prema normativu po grupama poslova, a sredstva kolektivne zaštite se izdaju prema normativu po poslovnim celinama preduzeća.

Osnovne karakteristike:

 • Sredstva zaštite
 • Grupe poslova
 • Normativi
 • Plan nabavke
 • Otpis


Ažuriranje normativa sredstava lične zaštite Ažuriranje normativa sredstava kolektivne zaštite Ažuriranje kartona sredstava lične zaštite Plan sredstava lične zaštite za nabavku

Evidencije


Program EV omogućuje evidenciju obrazaca prema pravilniku o evidencijama u bezbednosti i zdravlja na radu, i to sledeće evidencije:

 • Radna mesta sa povećanim rizikom
 • Zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Povrede na radu
 • Profesionana oboljenja
 • Oboljenja u vezi sa radom
 • Zaposleni osposobljeni za bezbedan i zdrav rad
 • Opasne materije
 • Ispitivanja radne okoline
 • Ispitivanja opreme za rad
 • Izdata sredstva za ličnu zaštitu
 • Prijave povreda na radu
 • Prijave profesionalnih oboljenja
 • Lekarski pregledi
 • Prijave opasnih pojava


Ažuriranje evidencije o zaposlenima na radnim mestima sa povećanim rizikom Ažuriranje evidencije o povredama na radu Ažuriranje evidencije o ispitivanjima radne okoline Ažuriranje evidencije o prijavama opasnih pojava

Glavni šifarnik


Program GS omogućuje evidenciju opštih šifarnika koje koriste svi programi iz BRZ-a.

Osnovne karakteristike:

 • Preduzeća
 • Delovi preduzeća
 • Radne jedinice
 • Organizacione jedinice
 • Odeljenja
 • Radna mesta
 • Radnici
 • Korisnici


Ažuriranje radih mesta