Eksploatacija hidroelektrane

EHE je integralni informacioni sistem koji omogućuje kompletnu evidenciju i obradu podataka iz eksploatacije hidroelektrane. EHE podržava dualni režim rada tj. sistem međunarodne hidroelektrane gde se paralelno ažuriraju i obrađuju podaci za dve države koje su vlasnice pojedinih celina (strana) hidroelekrane.

EHE se sastoji iz više programa koji su međusobno povezani i razmenjuju podatke.

Informacionim sistemom EHE moguće je dobiti veliki broj izveštaja, analiza i dijagrama. Svaki izveštaj moguće je izvesti u neki od popularnih formata kao što su DOC, XLS, PDF, HTML, XML, SDF, CSV, DBF.

U svakom programu iz EHE-a na kraju svake kalendarske godine vrši se automatski prenos podataka iz prethodne godine u zbirnu arhivu, zatvaranje prethodne godine i formiranje početnog stanja za novu kalendarsku godinu. Sve podatke iz prethodnih godina u svakom trenutku je moguće dobiti kroz izveštaje iz arhive.

Hidroenergetika


Program HE omogućuje unos i obradu hidroenergetskih podataka, tj. podataka o promenama vode u koritu reke i podataka o proizvodnji agregata. Na osnovu ovih podataka program generiše kompleksan hidroenergetski izveštaj za svaki hidroenergetski dan. Program takođe daje veliki broj dnevnih, mesečnih, godišnjih i višegodišnjih izveštaja, analiza i dijagrama.

Osnovne karakteristike:

 • Kote i proizvodnja
 • Prelivanja
 • Prazan hod
 • Isticanja i dotok
 • Stacionaže i morfologija profila
 • Stanja brojila


Ažuriranje kota i proizvodnje Ažuriranje proizvedene energije Pregled hidroenergetskog izveštaja Pregled ukupne proizvodnje

Eksploatacija elektrane


Program EE omogućuje unos i obradu podataka o eksploataciji elektrane, tj. podataka o proizvodnji, pogonskim događajima, kvarovima i intervencijama na opremi. Na osnovu ovih podataka generiše se kompleksan izveštaj o eksploataciji elektrane za svaki hidroenergetski dan. Program takođe daje veliki broj dnevnih, mesečnih, godišnjih i višegodišnjih izveštaja, analiza i dijagrama.

Osnovne karakteristike:

 • Kote i proizvodnja
 • Zastoji
 • Prelivanja
 • Začepljenja rešetki
 • Pogonski događaji
 • Kvarovi
 • Intervencije


Ažuriranje kota i proizvodnje Ažuriranje promena uklopnog stanja Pregled izveštaja o eksploataciji elektrane

Eksploatacija prevodnice


Program EP omogućuje unos i obradu podataka o eksploataciji brodske prevodnice, tj. podataka o prevođenju, kvarovima, intervencijama i radovima na opremi. Na osnovu ovih podataka generiše se kompleksan izveštaj o eksploataciji brodske prevodnice za svaki dan. Program takođe daje veliki broj dnevnih, mesečnih, godišnjih i višegodišnjih izveštaja.

Osnovne karakteristike:

 • Dnevnik prevođenja
 • Zastoji
 • Kvarovi
 • Intervencije
 • Radovi


Ažuriranje dnevnika prevođenja Ažuriranje događaja prevodnice Pregled izveštaja o prevođenju