O nama

SD-SoftDesign je firma za projektovanje i razvoj softvera koja se nalazi u Negotinu. Firma postoji pod različitim nazivima od 1992. Naša firma razvija kompletne informacione sisteme za preduzeća, preduzetnike i agencije. Počev od 1992. koristili smo Clipper kao programski jezik, ali smo 2003. prešli na Alaska Xbase++. Od tada radimo samo u Xbase++.

Tokom proteklih godina SD-SoftDesign je kreirao mnoge velike i kompleksne informacione siteme iz različitih oblasti kao što su poslovanje preduzeća, matične knjige i uverenja, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara, hiroenergetika, tehničke oskultacije itd.

Pored kompletnih rešenja baza podataka za korisnike, SD-SoftDesign je razvio i moćnu biblioteku i alate za Xbase++ programere. Ovi naši proizvodi omogućuju kreiranje naprednih i dinamičkih aplikacija za Windows operativi sistem. Njihovim korišćenjem mogu se brzo i lako stare Clipper aplikacije prevesti u Windows ili kreirati nove Windows aplikacije. Ovi alati su uspešno korišćeni u svim našim softverskim projektima.