Proizvodi

SD-SoftDesign je projektovao i razvio sledeće programske pakete:

Svi naši informacioni sistemi su modularne koncepcije. Svaki od njih se sastoji iz više programa koji su međusobno povezani i razmenjuju podatke.

Svi programi su automatizovani, rađeni su po meri korisnika i koriste se jednostavno i lako. Svaki izveštaj je moguće odštampati i izvesti u više popularnih formata, npr. DOC, XLS, PDF, HTML itd. Na svakom računaru na kome se koristi neki naš program potrebno je instalirati Microsoft Office (minimalna verzija 97) i Acrobat Reader (minimalna verzija 5.05).

Instalacija pojedinog programskog paketa se vrši automatski korišćenjem instalacionog paketa koji korisnik dobija putem e-maila. Održavanje softvera se obavlja daljinski, korišćenjem odgovarajućih programa za daljinsku komunikaciju (Team Viewer, Ammyy Admin, Skype).