Xbase++ alati

SD-SoftDesign je razvio alate za programiranje u Xbase++ softveru. Oni omogućuju brzo i lako konvertovanje Clipper aplikacija u Windows i kreiranje novih naprednih Windows aplikacija. Naš najznačajniji proizvod je Power biblioteka koja sadrži kompletne alate za kreiranje pravih GUI aplikacija na jednostavan i brz način. Power funkcije su generalizovane i automatizovane i primenjuju napredne grafičke tehnike. Sa Download stranice na našem sajtu za Xbase++ proizvode možete preuzeti demo programe i kompletne dokumentacije naših Xbase++ proizvoda.

Svi naši informacioni sistemi su rađeni korišćenjem Xbase++ softvera i Power biblioteke.

Sledeća tabela daje kratak pregled naznačajnijih osobina Power biblioteke.


Univerzalna
@...GET komanda
Primenjuje sve Xbase Parts za editovanje i selekciju podataka u jednoj komandi.
Statičke funkcije Prikazuju statičke elemente: tekst, sliku, okvir, liniju, itd.
Kontrolne funkcije Kreiraju kontrolne elemente: dugme, traku sa alatima, statusnu traku, tab okvir, itd.
Interfejs funkcije Kreiraju predefinisane dijalog prozore za prikaz i selekciju podataka.
Meni funkcije Kreiraju menije.
Funkcije za editovanje Kreiraju standardizovane dijalog prozore za editovanje datoteka u proizvoljnoj formi.
Funkcije za listanje Prikazuju podatke iz datoteka ili nizova u tabeli. Podržavaju ADS datoteke i ODBC tabele.
Funkcije za izveštaje Kreiraju dijalog prozore za izveštaje.
Funkcije za izvoz Izvoze podatke i izveštaje u različite formate.
Funkcije za dijagrame Kreiraju dijagrame korišćenjem Microsoft Excel programa.
Funkcije za štampanje Kreiraju izveštaje za štampu u bilo kom obliku.
Funkcije za sesije Kreiraju DAC sesije za otvaranje ADS datoteka i ODBC tabela.


Power library: GET list box Power library: GET combo box Power library: GET radio box Power library: GET tree view Power library: Label box Power library: Formatted label Power library: Image Power library: System-drawn static

Power library: Push button Power library: Tool bar Power library: Status bar Power library: Tab frame Power library: Select file Power library: Save file

Power library: Application menu Power library: Project menu Power library: Editing in tab pages Power library: Editing binary data Power library: Editing record set Power library: Owner-drawn colored browser Power library: Browser with multi-line text and images Power library: Browser with user-drawing and graph

Power library: Column graph on 2 Y axes Power library: Bar stacked 100% 3D graph Power library: Gantt graph Power library: Multi graphs Power library: Graph with shapes Power library: Block shapes Power library: Send e-mail