Bezbednost i zdravlje na radu POS, BZR, EHE, PPR, Xbase++ alati Windows

BZR je integralni informacioni sistem koji omogućuje kompletnu evidenciju podataka iz bezbednosti i zdravlja na radu preduzeća, preduzetnika i agencija. Moguće je voditi do 1000 preduzeća u jedinstvenoj, centralizovanoj bazi podataka. Svako preduzeće može imati do 100 nižih hijerarhijskih poslovnih celina kao što su delovi preduzeća, radne jedinice, organizacione jedinice, odeljenja.

BZR se sastoji iz više programa koji su međusobno povezani i razmenjuju podatke.

Veliki broj izveštaja moguće je dobiti na nivou nižih poslovnih celina preduzeća. Svaki izveštaj moguće je izvesti u neki od popularnih formata: DOC, XLS, PDF, HTML, itd.


Bezbednost i zdravlje na radu

Osposobljenost za rad

Program OR omogućuje evidenciju podataka o stručnoj osposobljenosti radnika za bezbedan i zdrav rad. Svi radnici periodično polažu testove za proveru znanja iz osposobljenosti za rad. Testovi za proveru znanja se štampaju prema programu osposobljavanja za rad po grupama poslova i obrazovnim temama.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - OR1 Bezbednost i zdravlje na radu - OR2 Bezbednost i zdravlje na radu - OR3 Bezbednost i zdravlje na radu - OR4

Radna mesta sa povećanim rizikom

Program RP omogućuje evidenciju radnih mesta sa povećanim rizikom po grupama poslova i opasnostima i štetnostima. Program takođe daje pregled radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - RP1 Bezbednost i zdravlje na radu - RP2

Lekarski pregledi

Program LP omogućuje unos i štampanje uputa i izveštaja o prethodnim, periodičnim i ciljanim lekarskim pregledima radnika. Program takođe daje preglede i analize sa prikazom dijagrama izvršenih periodičnih lekarskih pregleda po različitim parametrima. Program koristi predefinisani šifarnik bolesti.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - LP1 Bezbednost i zdravlje na radu - LP2 Bezbednost i zdravlje na radu - LP3 Bezbednost i zdravlje na radu - LP4 Bezbednost i zdravlje na radu - LP5 Bezbednost i zdravlje na radu - LP6

Povrede na radu

Program PR omogućuje unos i štampanje izveštaja o povredama na radu. Program takođe daje preglede i analize sa prikazom dijagrama povreda na radu po različitim parametrima za proizvoljan vremenski period ili po godinama. Program koristi predefinisane šifarnike izvora povreda, uzroka povreda i delova tela.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - PR1 Bezbednost i zdravlje na radu - PR2 Bezbednost i zdravlje na radu - PR3 Bezbednost i zdravlje na radu - PR4 Bezbednost i zdravlje na radu - PR5 Bezbednost i zdravlje na radu - PR6

Profesionalna oboljenja

Program PO omogućuje unos i štampanje izveštaja o profesionalnim oboljenjima. Program koristi predefinisani šifarnik profesionalnih oboljenja.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - PO1 Bezbednost i zdravlje na radu - PO2

Oboljenja u vezi sa radom

Program RO omogućuje unos i štampanje izveštaja o oboljenjima u vezi sa radom. Program koristi predefinisani šifarnik profesionalnih oboljenja.

Osnovne karakteristike:

Radna sredina

Program RS omogućuje evidenciju ispitivanja uslova radne sredine (okoline) po mernim mestima.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - RS1 Bezbednost i zdravlje na radu - RS2 Bezbednost i zdravlje na radu - RS3 Bezbednost i zdravlje na radu - RS4 Bezbednost i zdravlje na radu - RS5 Bezbednost i zdravlje na radu - RS6

Uređaji i oruđa za rad

Program UO omogućuje unos i štampanje evidencionih listova uređaja i oruđa za rad. Evidencioni listovi sadrže opšte podatke, tehničke podatke, podatke o dokumentaciji i podatke o periodičnim ispitivanjima.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - UO1 Bezbednost i zdravlje na radu - UO2 Bezbednost i zdravlje na radu - UO3 Bezbednost i zdravlje na radu - UO4 Bezbednost i zdravlje na radu - UO5

Elektroizolaciona oprema

Program EO omogućuje unos i štampanje evidencionih listova elektroizolacione opreme. Evidencioni listovi sadrže opšte podatke i podatke o periodičnim ispitivanjima.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - EO1 Bezbednost i zdravlje na radu - EO2 Bezbednost i zdravlje na radu - EO3 Bezbednost i zdravlje na radu - EO4

Sredstva zaštite

Program SZ omogućuje evidenciju kartona o izdatim sredstvima za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu. Sredstva lične zaštite se izdaju prema normativu po grupama poslova, a sredstva kolektivne zaštite se izdaju prema normativu po poslovnim celinama preduzeća.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - SZ1 Bezbednost i zdravlje na radu - SZ2 Bezbednost i zdravlje na radu - SZ3 Bezbednost i zdravlje na radu - SZ4 Bezbednost i zdravlje na radu - SZ5 Bezbednost i zdravlje na radu - SZ6 Bezbednost i zdravlje na radu - SZ7

Evidencije

Program EV omogućuje evidenciju obrazaca prema pravilniku o evidencijama u bezbednosti i zdravlja na radu, i to sledeće propisane evidencije:

Bezbednost i zdravlje na radu - EV1 Bezbednost i zdravlje na radu - EV2 Bezbednost i zdravlje na radu - EV3 Bezbednost i zdravlje na radu - EV4 Bezbednost i zdravlje na radu - EV5 Bezbednost i zdravlje na radu - EV6

Glavni šifarnik

Program GS omogućuje evidenciju opštih šifarnika koje koriste svi programi iz BRZ-a.

Osnovne karakteristike:

Bezbednost i zdravlje na radu - GS1 Bezbednost i zdravlje na radu - GS2