Poslovni informacioni sistem POS, BZR, EHE, PPR, Xbase++ alati Windows

POS je integralni informacioni sistem koji omogućuje kompletnu evidenciju i obradu poslovnih podataka preduzeća, preduzetnika i agencija. Moguće je voditi do 1000 preduzeća u jedinstvenoj, centralizovanoj bazi podataka. Svako preduzeće može imati do 100 nižih hijerarhijskih poslovnih celina kao što su delovi preduzeća, radne jedinice, organizacione jedinice, odeljenja, magacini, itd.

POS se sastoji iz više programa koji su međusobno povezani i razmenjuju podatke. Sva knjiženja između pojedinih programa vrše se automatski.

Veliki broj izveštaja moguće je dobiti na nivou nižih poslovnih celina preduzeća. Svaki izveštaj moguće je izvesti u neki od popularnih formata: DOC, XLS, PDF, HTML, itd.

U svakom programu iz POS-a na kraju svake poslovne godine vrši se automatski prenos podataka iz prethodne godine u zbirnu arhivu, zatvaranje prethodne godine i formiranje početnog stanja za novu poslovnu godinu. Sve podatke iz prethodnih godina u svakom trenutku je moguće dobiti kroz izveštaje iz arhive.


Poslovni informacioni sistem

Analitičko knjigovodstvo

Program AK omogućuje unos i knjiženje svih finansijskih knjigovodstvenih promena, kako analitičkih tako i sintetičkih. Sva knjiženja se automatski vrše i u glavnu knjigu tj. program GK. U program AK automatski dolaze proknjiženi podaci iz programa MK, OS, RK, ili kreirani nalozi za knjiženje iz programa LD, FK, BL, KU.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - AK1 Poslovni informacioni sistem - AK2 Poslovni informacioni sistem - AK3 Poslovni informacioni sistem - AK4 Poslovni informacioni sistem - AK5

Glavna knjiga

Program GK prikuplja proknjižene sintetičke podatke iz drugih programa kao što su AK, MK, PK, SI, OS, RK, LD, FK, BL, KU. On sam nema nikakav unos i knjiženje knjigovodstvenih promena.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - GK1 Poslovni informacioni sistem - GK2 Poslovni informacioni sistem - GK3 Poslovni informacioni sistem - GK4

Materijalno knjigovodstvo

Program MK omogućuje unos i knjiženje prometa materijala, rezervnih delova i sitnog inventara u magacinima. Zalihe materijala se mogu voditi po prosečnim ili planskim cenama. Zavisno od vrste naloga za knjiženje sve promene se automatski knjiže i u neki od drugih programa kao što su AK, GK, PK, SI. Svi nalozi se unose sa istom univerzalnom formom za unos.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - MK1 Poslovni informacioni sistem - MK2 Poslovni informacioni sistem - MK3 Poslovni informacioni sistem - MK4 Poslovni informacioni sistem - MK5 Poslovni informacioni sistem - MK6 Poslovni informacioni sistem - MK7

Pogonsko knjigovodstvo

Program PK omogućuje evidenciju troškova materijala po mestima troška, nosiocima troška i radnim nalozima. Podaci u program PK se automatski knjiže iz programa MK kroz naloge za trebovanje materijala.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - PK1 Poslovni informacioni sistem - PK2 Poslovni informacioni sistem - PK3 Poslovni informacioni sistem - PK4

Sitan inventar

Program SI omogućuje evidenciju sitnog inventara u upotrebi po računopolagačima. Podaci u program SI se automatski knjiže iz programa MK kroz naloge za trebovanje sitnog inventara.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - SI1 Poslovni informacioni sistem - SI2 Poslovni informacioni sistem - SI3 Poslovni informacioni sistem - SI4 Poslovni informacioni sistem - SI5

Osnovna sredstva

Program OS omogućuje unos i knjiženje prometa osnovnih sredstava. Sve promene se automatski knjiže u programe AK i GK.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - OS1 Poslovni informacioni sistem - OS2 Poslovni informacioni sistem - OS3 Poslovni informacioni sistem - OS4 Poslovni informacioni sistem - OS5 Poslovni informacioni sistem - OS6

Robno knjigovodstvo

Program RK omogućuje unos i knjiženje prometa robe i gotovih proizvoda u magacinima. Zalihe robe se mogu voditi po veleprodajnim, maloprodajnim ili planskim cenama. Zavisno od vrste naloga za knjiženje sve promene se automatski knjiže i u neki od drugih programa kao što su AK, GK, MK, OS. Svi nalozi se unose sa istom univerzalnom formom za unos.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - RK1 Poslovni informacioni sistem - RK2 Poslovni informacioni sistem - RK3 Poslovni informacioni sistem - RK4 Poslovni informacioni sistem - RK5 Poslovni informacioni sistem - RK6 Poslovni informacioni sistem - RK7 Poslovni informacioni sistem - RK8

Prosto knjigovodstvo

Program PR omogućuje unos i knjiženje prometa robe u magacinima po sistemu prostog knjigovodstva (preduzetnici). Zalihe robe se vode po veleprodajnim, maloprodajnim ili planskim cenama. Sve promene se automatski knjiže u knjigu prihoda i rashoda, i knjigu prometa. Svi nalozi se unose sa istom univerzalnom formom za unos.

Osnovne karakteristike:

Programom PR mogu se voditi sledeće poslovne knjige i evidencije:

Poslovni informacioni sistem - PR1 Poslovni informacioni sistem - PR2 Poslovni informacioni sistem - PR3 Poslovni informacioni sistem - PR4

Kadrovska evidencija

Program KE omogućuje evidenciju matičnih podataka radnika.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - KE1 Poslovni informacioni sistem - KE2 Poslovni informacioni sistem - KE3 Poslovni informacioni sistem - KE4 Poslovni informacioni sistem - KE5

Lični dohoci

Program LD omogućuje evidenciju prihoda radnika iz radnog odnosa (zarade). Moguće je uraditi sledeće obračune:

Osnov cene rada može biti koeficijent radnika, radni sat ili radni mesec. Poseban koeficijent i cena rada mogu se definisati za svaku radnu jedinicu, organizacionu jedinicu, odeljenje ili grupu poslova. Tip cene rada može biti neto ili bruto.

Ostale karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - LD1 Poslovni informacioni sistem - LD2 Poslovni informacioni sistem - LD3 Poslovni informacioni sistem - LD4 Poslovni informacioni sistem - LD5 Poslovni informacioni sistem - LD6 Poslovni informacioni sistem - LD7 Poslovni informacioni sistem - LD8 Poslovni informacioni sistem - LD9

Drugi prihodi

Program DP omogućuje evidenciju prihoda radnika van radnog odnosa. Moguće je uraditi sledeće obračune:

Ostale karakteristike:

Fakture

Program FK omogućuje unos i knjiženje faktura.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - FK1

Knjige računa

Program KR omogućuje evidenciju knjige primljenih računa i knjige izdatih računa. Knjige se mogu ažurirati direktno ili se mogu automatski kreirati sa podacima iz programa MK, RK i FK.

Program automatski kreira obrazac PP-PDV i njegovu XML prijavu.


Poslovni informacioni sistem - KR1 Poslovni informacioni sistem - KR2

Blagajna

Program BL omogućuje unos i knjiženje finansijskih promena na blagajni. Program štampa blagajnički dnevnik i priznanice o primljenim uplatama na blagajni.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - BL1 Poslovni informacioni sistem - BL2

Kamate

Program KM omogućuje obračun kamata po komfornoj metodi primenom revalorizacione i realne stope. Program je nezavisan od svih drugih programa i koristi se samostalno.

Osnovne karakteristike:

Praćenje proizvodnje

Program PP omogućuje evidenciju toka proizvodnje gotovih proizvoda po radnim nalozima, kao i izvršenja proizvodnje po radnicima, mašinama i operacijama. Program se oslanja na programe RK, MK i PK.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - PP1 Poslovni informacioni sistem - PP2 Poslovni informacioni sistem - PP3 Poslovni informacioni sistem - PP4

Komunalne usluge

Program KU omogućuje evidenciju obračuna i utroška komunalnih usluga. Vrste kumunalnih usluga se mogu proizvoljno definisati, npr. grejanje, voda, kanalizacija, smeće, garaža, održavanje itd. Program omogućuje ažuriranje stanja merača usluga, štampanje faktura komitenata i obračuna građana.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - KU1 Poslovni informacioni sistem - KU2 Poslovni informacioni sistem - KU3 Poslovni informacioni sistem - KU4

Glavni šifarnik

Program GS omogućuje evidenciju opštih šifarnika koje koriste svi programi iz POS-a.

Osnovne karakteristike:

Poslovni informacioni sistem - GS1 Poslovni informacioni sistem - GS2