Xbase++ programski alati POS, BZR, EHE, PPR, Xbase++ alati Windows

SD-SoftDesign je kreirao moćne programske alate za razvoj aplikacija u Alaska Xbase++ softveru, koji su prezentovani na našem engleskom sajtu https://www.sd-softdesign.com. Oni omogućuju brzo i lako konvertovanje Clipper/FoxPro aplikacija u Windows i kreiranje novih naprednih Windows aplikacija. Sa Power bibliotekama moguće je kreirati desktop i web aplikacije.

PowerWin biblioteka omogućuje razvoj desktop aplikacija. Ona sadrži napredne alate za kreiranje GUI aplikacija na jednostavan i brz način. Biblioteka sadrži gotova rešenja za standardne programske zadatke, kao što su kreiranje kontrola i interfejsa, ažuriranje i pregled DBF datoteka i SQL tabela, kreiranje tekstualnih datoteka, izveštaja i dijagrama, izvoz podataka i izveštaja u različite formate, itd.

PowerSql biblioteka je namenjena za razvoj SQL apliakcija. Ona omogućuje pristup i manipulaciju podataka iz različitih SQL DBMS sistema za upravljanje bazama podataka, korišćenjem Open Database Connectivity (ODBC) interfejsa ili ActiveX Data Objects (ADO) interfejsa preko OLE DB provajdera.

PowerWeb biblioteka je namenjena za razvoj web aplikacija. Biblioteka sadrži funkcije za kreiranje web UI komponenata i generisanje HTML stranica. Biblioteka implementira AJAX tehnologiju koja omogućuje klijentima da asinhrono šalju klijentske zahteve i primaju serverske odgovore. Za prenos podataka, PowerWeb koristiti JSON i HTML formate.

PowerNet biblioteka omogućuje klijent/server povezivanje i komunikaciju. Ona sadrži alate za kreiranje klijent/server aplikacija korišćenjem Internet tehnologija. Aplikacije mogu kreirati servere i klijente i obavljati komunikaciju između njih korišćenjem TCP/IP protokola. Biblioteka omogućuje kreiranje servera i klijenata za različite Internet protokole: TCP/IP, SMTP, POP3, FTP, HTTP, WebSocket, TLS.

PowerCrp biblioteka sadrži rešenja za široki opseg kriptografskih algoritama koji se koriste u različitim Internet standardima. Njene funkcionalnosti uključuju heš funkcije, MAC kodove, KDF ključeve, OTP lozinke, simetrično kodiranje, javne i privatne ključeve, certifikat, PKCS strukture, itd.

PowerUtl biblioteka sadrži alate za razne opšte programske funkcionalnosti, kao što su kodiranje podataka, Unicode kodiranje, JSON formatiranje, binarne operacije, konvertovanje formata podataka, kompresija podataka, kreiranje zip datoteka, itd.

Naši Xbase++ programski alati podržavaju Alaska Xbase++ V.2.0 do V.1.8. Sa Download stranice na našem sajtu za Xbase++ programske alate, možete preuzeti njihove DEMO programe i TEST verzije, sa kompletnom dokumentacijom.

Svi naši informacioni sistemi su urađeni korišćenjem Alaska Xbase++ softvera i naših Xbase++ programskih alata.