Xbase++ programski alati

POS,BZR,EHE,PPR,Power biblioteke,DBM,DBA Windows

SD-SoftDesign je kreirao moćne programske alate za razvoj aplikacija u Alaska Xbase++ softveru, koji su prezentovani na našem engleskom sajtu https://www.sd-softdesign.com. Oni omogućuju brzo i lako konvertovanje Clipper/FoxPro aplikacija u Windows i kreiranje novih naprednih Windows aplikacija.

Naš desktop proizvod je PowerXpp biblioteka, koja sadrži napredne alate za kreiranje pravih GUI aplikacija na jednostavan i brz način. Biblioteka sadrži gotova rešenja za standardne programske zadatke, kao što su kreiranje kontrola i interfejsa, ažuriranje i pregled DBF datoteka i SQL tabela, kreiranje tekstualnih datoteka, izveštaja i dijagrama, izvoz podataka i izveštaja u različite formate, itd.

Naš SQL proizvod je PowerSql biblioteka, koja omogućuje pristup i manipulaciju podataka iz različitih SQL sistema za upravljanje bazama podataka, korišćenjem Open Database Connectivity (ODBC) interfejsa ili ActiveX Data Objects (ADO) interfejsa preko OLE DB provajdera.

Naš kiljent/server proizvod je PowerCom biblioteka, koja sadrži alate za kreiranje klijent/server aplikacija korišćenjem Internet tehnologija. Aplikacije mogu kreirati servere i klijente i obavljati komunikaciju između njih korišćenjem TCP/IP protokola. Na zahtev klijenta, server može izvršiti zadatu funkciju i vratiti klijentu rezultat obrade. Ovo omogućuje kreiranje pravih distribuiranih aplikacija.

Naš web proizvod je PowerWeb biblioteka, koja sadrži alate za kreiranje dinamičkih web aplikacija, korišćenjem CXP i WAA Internet tehnologija firme Alaska Software. Biblioteka sadrži gotove HTML pomoćne funkcije koje dinamički kreiraju HTML kod. Biblioteka implementira AJAX tehnologiju koja omogućuje klijentima da asinhrono šalju klijentske zahteve i primaju serverske odgovore.

Sa Download stranice na našem sajtu za Xbase++ programske alate možete preuzeti demo programe sa kompletnom dokumentacijom i primerima Xbase++ programskih alata.

Svi naši informacioni sistemi su urađeni korišćenjem Alaska Xbase++ softvera i naših Xbase++ programskih alata.

U sledećoj tabeli je prikazana lista Xbase++ programskih alata.

Proizvod Opis
PowerXpp Biblioteka za razvoj desktop aplikacija
PowerSql Biblioteka za pristup SQL bazama podataka
PowerCom Biblioteka za klijent/server komunikaciju
PowerWeb Biblioteka za razvoj web aplikacija
DBM Aplikacija za upravljanje bazama podataka
DBA Aplikacija za administraciju baza podataka