Xbase++ programski alati

POS,BZR,EHE,PPR,Power biblioteke,DBM,DBA Windows

SD-SoftDesign je kreirao moćne programske alate za razvoj aplikacija u Alaska Xbase++ softveru, koji su prezentovani na našem engleskom sajtu https://www.sd-softdesign.com. Oni omogućuju brzo i lako konvertovanje Clipper/FoxPro aplikacija u Windows i kreiranje novih naprednih Windows aplikacija.

U sledećoj tabeli je prikazana lista Xbase++ programskih alata.

Proizvod Opis
PowerWin Biblioteka za razvoj desktop aplikacija
PowerSql Biblioteka za pristup SQL bazama podataka
PowerCom Biblioteka za klijent/server komunikaciju
PowerWeb Biblioteka za razvoj web aplikacija
PowerCrp Biblioteka za kriptografiju
PowerUtl Biblioteka alata
DBM Aplikacija za upravljanje bazama podataka
DBA Aplikacija za administraciju baza podataka

PowerWin biblioteka omogućuje razvoj desktop aplikacija. Ona sadrži napredne alate za kreiranje GUI aplikacija na jednostavan i brz način. Biblioteka sadrži gotova rešenja za standardne programske zadatke, kao što su kreiranje kontrola i interfejsa, ažuriranje i pregled DBF datoteka i SQL tabela, kreiranje tekstualnih datoteka, izveštaja i dijagrama, izvoz podataka i izveštaja u različite formate, itd.

PowerSql biblioteka je namenjena za razvoj SQL apliakcija. Ona omogućuje pristup i manipulaciju podataka iz različitih SQL sistema za upravljanje bazama podataka, korišćenjem Open Database Connectivity (ODBC) interfejsa ili ActiveX Data Objects (ADO) interfejsa preko OLE DB provajdera.

PowerCom biblioteka omogućuje klijent/server komunikaciju. Ona sadrži alate za kreiranje klijent/server aplikacija korišćenjem Internet tehnologija. Aplikacije mogu kreirati servere i klijente i obavljati komunikaciju između njih korišćenjem TCP/IP protokola. Na zahtev klijenta, server može izvršiti zadatu funkciju i vratiti klijentu rezultat obrade. Ovo omogućuje kreiranje distribuiranih aplikacija.

PowerWeb biblioteka je namenjena za razvoj web aplikacija. Biblioteka sadrži gotove HTML pomoćne funkcije koje dinamički kreiraju HTML kod. Biblioteka implementira AJAX tehnologiju koja omogućuje klijentima da asinhrono šalju klijentske zahteve i primaju serverske odgovore. Za prenos podataka, PowerWeb koristiti JSON i HTML formate.

PowerCrp biblioteka sadrži rešenja za široki opseg kriptografskih algoritama koji se koriste u različitim Internet standardima. Njene funkcionalnosti uključuju heš funkcije, MAC kodove, KDF ključeve, OTP lozinke, simetrično kodiranje, javne i privatne ključeve, certifikate, PKCS strukture, itd.

PowerUtl biblioteka sadrži alate za razne opšte funkcionalnosti, kao što su binarne operacije, formatiranje podataka, kodiranje podataka, Unicode kodiranje, JSON formatiranje, izvršavanje PHP koda, itd.

Naši Xbase++ programski alati podržavaju Alaska Xbase++ V.2.0 do V.1.8. Sa Download stranice na našem sajtu za Xbase++ programske alate možete preuzeti njihove demo programe sa kompletnom dokumentacijom.

Svi naši informacioni sistemi su urađeni korišćenjem Alaska Xbase++ softvera i naših Xbase++ programskih alata.