O nama POS, BZR, EHE, PPR, Xbase++ alati Windows

SD-SoftDesign je firma za projektovanje i razvoj softvera koja se nalazi u Negotinu. Firma postoji od 1992. Naša firma razvija kompletne informacione sisteme za preduzeća, preduzetnike i agencije. Počeli smo sa programiranjem u Clipperu 1990, ali smo 2003 prešli na Alaska Xbase++ i sve naše aplikacije konvertovali u Xbase++.

Tokom proteklih godina SD-SoftDesign je kreirao više velikih i kompleksnih informacionih sitema iz različitih oblasti kao što su poslovanje preduzeća, matične knjige i uverenja, bezbednost i zdravlje na radu, eksploatacija hidroelektrane, tehničke oskultacije, standardi građevinskih radova.

Pored kompletnih rešenja baza podataka za korisnike, SD-SoftDesign je kreirao i programske alate za razvoj aplikacija u Alaska Xbase++ softveru. Ovi naši proizvodi omogućuju kreiranje naprednih desktop i web aplikacija. Njihovim korišćenjem mogu se brzo i lako Clipper/FoxPro aplikacije prevesti u Windows ili kreirati nove Windows aplikacije. Xbase++ programski alati su uspešno korišćeni u svim našim softverskim projektima.